• Dabar esate » Kvietimų etiketo pagrindai

 • Kviečiamasis pranešimas

  Kviečiamuoju pranešimu galėtume vadinti oficialų raštą, pranešantį apie būsimą posėdį, kuriame informuojamajam asmeniui reikia dalyvauti. Oficialaus tokio vardo jis neturi, rašomas be pavadinimo, paprastame lape.

  Kviečiamojo pranešimo adresatas nurodomas naudininko forma. Be pagarbos žodžių, čia prie asmenvardžio galima prirašyti pareigų pavadinimą, pvz.: Gerb. Komisijos nariui Antanui Turauskui. Prieš tekstą gali būti pranešimo parašymo data.

  Tekstas dažniausiai pradedamas santrumpa š. m. (arba rašomi metai), toliau nurodomas konkretus posėdžio (ar kito renginio) laikas ir vieta (nuolatinė vieta nenurodoma), renginio pavadinimas. Būtina tokio pranešimo dalis – darbotvarkė. Kviečiamasis pranešimas rašomas renginio pirmininko ar organizacijos vadovo vardu (parašas nebūtinas).

  Kviečiamojo pranešimo pavyzdys:


  Gerb.___ Tadui Žebrauskui___
  2010-06-18

  Š. m. sausio 20 d. (šeštadienį) 15 val. Karoliniškių gimnazijos aktų salėje vyks tėvų susirinkimas.

  Darbotvarkė:
  1. Antrojo pusmečio rezultatų aptarimas.
  2. Tėvų komiteto sudėties pakeitimai.
  3. Einamieji reikalai.
  Po susirinkimo – mokinių koncertas. Kviečiame dalyvauti.

  Tėvų komiteto pirmininkė